Använd händerna – lär med slöjd!

Utvecklare Hemslöjd

Allt du kan tänka, säga eller höra - det kan du göra! Lyft in slöjden som en metod att lära!

Att göra med händerna är ett sätt att bearbeta, gestalta, uttrycka och göra till sitt. Det kan vara kunskap som plötsligt konkretiseras eller så slöjdar man något som berättar om det vi vill prata om. Slöjd är inte bara saker, material och tekniker – det är också en metod att lära sig om annat på ett lustfyllt sätt. Att slöjda är en miljö där man kan introducera, stärka, komplettera och kanske också faktiskt fördjupa olika kunskaper i olika ämnen.  Att göra med händerna tillsammans men samtidigt för sig själv kan vara en hjälp för många att bli intresserade, ta till sig, förstå och bli mer motiverad.

Vi kan hjälpa er att lyfta in slöjd för lärande i er verksamhet och skräddarsy i dialog efter era behov.

 

Utvecklare Hemslöjd
Kulturarv, Slöjd
11-14 år 15-19 år
Klassrum På förbestämd plats Utomhus
Arrangör:

Utvecklare Hemslöjd

Bokning & kontakt:

Filippa Boqvist Utvecklare hemslöjd Kultur och utveckling, Region Jönköpings län 076-769 45 76 filippa.boqvist@rjl.se Niclas Flink Utvecklare hemslöjd Kultur och utveckling, Region Jönköpings län 070-564 49 44 niclas.flink@rjl.se

Tillgänglig period:

hela året

Pris:

Varierat

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

Skolor m.fl

Antal:

Varierat

Tidsåtgång:

Varierat, enskilda tillfällen eller flera träffar i projekt, efter teman eller liknande

Yta/lokal:

Inne, ute, smått eller stort efter vad som passar bäst.

Mörkläggning:

Nej