Bokstavsbyrån

Zebradans

Inger och Sanna har mycket att göra! Telefonen ringer stup i kvarten och olika läs och skrivuppgifter ska lösas.

Åt vilket håll skrivs ett brev? Hur blir en krumelur en bokstav? Sammansatta ord får eget liv och plötsligt dansas orden till en härlig låt!

Publiken är med och ljudar och hjälper till med olika ord. Efter föreställningen ingår en dansverkstad med lek- och rörelsebaserade övningar.

Bokstavsbyrån utgår från läroplanen. Föreställningen kompletterar den ordinarie läs- och skrivundervisningen, via estetiska läroprocesser och levande scenkonst. I ett lekfullt sammanhang med hjälp av danskonsten tar vi fasta på fantasi, lek och rörelse för att på ett lustfyllt sätt arbeta med barns språkutveckling.

Arrangör:

Zebradans

Tillgänglig period:

2022-2023

Pris:

12 000 SEK föreställning nr 1

9 000 SEK föreställning nr 2 samma dag/plats.

Ersättning för resa, boende och traktamente tillkommer.

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

6-7 år

Antal:

60 barn + vuxna

Tidsåtgång:

40 minuter

Yta/lokal:

8 m bredd x 10 m djup (inkl. publikplatser) 8 m bredd x 6 m djup (exkl.publikplatser). Ej sten eller betonggolv. Takhöjd: 3 meter.

Bygg/Rivtid:

Bygg/Rivtid: 3 timmar/2 timmar Bärhjälp: 1 person

Mörkläggning:

Ja

Workshop:

Efter föreställningen ingår en dansverkstad med lek- och rörelsebaserade övningar.