Film & samtal om globala målen för hållbar utveckling

Filmcentrum

Filmvisning med någon av filmerna som finns i Globala målen-paketen hos Mediacenter i Jönköping, efterföljande samtal då man tillsammans med eleverna diskuterar de mål filmen är ämnad att belysa och vad globala målen innebär.
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

Det finns många frågeställningar att fokusera kring vid ett samtal som detta, som exempelvis vilka fler hållbarhetsmål filmen berör? Har olika hållbarhetsmål olika prioritet? Är individens inställning och omställning drivande eller är det makthavarnas?

Varför film?
Film påverka människor, den kan göra att vi byter perspektiv och gör att vi identifierar oss med andra. Film kan få oss att lyssna på alla sinnen. Att visa film inom en viss kontext, med ett visst syfte och med samtal och diskussion kan ge elever ökade kunskaper och förståelse inom ett gi- vet ämne. Film kan stimulera till engagemang och kritiskt tänkande men också väcka lust till att själv påverka.

I arbetet med en film som utgångspunkt har undervisningssituationen fördelen av en konkret referenspunkt. Låt filmen ge eleverna ingångarna för sitt utforskande.

Bokning & kontakt:

nina@filmcentrum.se
0707674450

Tillgänglig period:

2021-2023

Pris:

För filmpedagogens samtal ca 3000 kr

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

Grundskolans alla årskurser

Antal:

Ca 30

Tidsåtgång:

Ca 30-80 minuter + samtal ca 1 timme

Yta/lokal:

Där det finns möjlighet att visa film

Mörkläggning:

Ja