rubrik från jönköpings tidning

Gå till källan

Jönköpings Läns Museum

Om källor och källkritik: Hur vet vi vad som är sant? Vad kan föremålen berätta för oss?
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

Här får du tillsammans med en grupp i din klass undersöka och jämföra olika källmaterial som texter och föremål som vi sedan diskuterar tillsammans.
Vi samtalar om synen på information förr och nu, och hur vi kan göra för att bli ännu mer källkritiska.

Tillhör: Jönköpings läns museum. Collection: John och Ester Bauers brevsamling.

 

 


Vill du veta mer?

Använd dig av söktjänsterna:
DigitaltMuseum

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se 

Hitta hit
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

500kr för visning 40-60 minuter

700kr för visning och workshop 70 minuter

Målgrupp:

Åk 7-9 & gymnasiet.

Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

Visning 40-60 minuter Workshop 70 minuter

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum