Identitetsakuten

Unga Spira

Hjälp forskarna i labbet

En interaktiv föreställning som undersöker frågor som vem är jag och varför är jag som jag är? Är det viktigt
att ha en identitet? Vad händer om man inte har det? Och hur påverkas vi av vår omgivning?
Scenen blir ett laboratorium där de tre skådespelare är forskarna. Och de befinner sig i ett akut läge.
Tillsammans med publiken är de i behov av att undersöka rummets olika identiteter och plocka ut dess
ingrediens och egenskaper. Det är av yttersta vikt att hitta och gruppera alla annars kommer akuten att
kollapsa…

Manus: Patrik Franke

Regi: Camilla Ekelöf och Alexsander Brandt
Scenografi och kostym: Chrissie Lindström
Medverkande: 3 skådespelare

Arrangör:

Unga Spira

Bokning & kontakt:

Anna Espinosa Gärskog
& Linda Svahn
skola@smot.se

Tillgänglig period:

I Spira vecka 6 och 8, på turné vecka 9-13. 2023

Pris:

På turné: 5.000 kr exkl moms.

I Spira: 100:-/elev inkl moms och serviceavgift.

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

Mellanstadiet, åk 4-6

Antal:

Max 60 pers ink lärare.

Tidsåtgång:

45 min

Yta/lokal:

Se smot.se för mer info

Bygg/Rivtid:

Byggtid: 2 tim Rivtid: 2 tim 1 vuxen person, minst 18 år, med god fysik samt god kännedom om lokalen och dess el. På plats under bygge och riv.

Mörkläggning:

Ja

Workshop:

Workshop Identitetsakuten – inriktning – Teater
Här möter ni en dramapedagog som åker ut till er på skolan och träffar eleverna och arbetar utifrån
föreställningens tema – identitet. Utgångspunkten är elevernas tolkning av temat. Under en lektion får du
prova olika scener ur föreställningen och skapa din egen. Detta sker innan ni sett föreställningen.

Vi kan också erbjuda ett fördjupat skapandeskola-projekt till två-tre skolor våren 2023.

Pris för en workshop: 1 500 kr ex moms
Pris för två workshops: 2 500 kr ex moms
Tidsåtgång: En lektion
Max antal barn per workshop: En skolklass

Manus: Patrik Franke