Identitetsakuten

Unga Spira

Hjälp forskarna i labbet
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

En interaktiv föreställning som undersöker frågor som vem är jag och varför är jag som jag är? Är det viktigt
att ha en identitet? Vad händer om man inte har det? Och hur påverkas vi av vår omgivning?
Scenen blir ett laboratorium där de tre skådespelare är forskarna. Och de befinner sig i ett akut läge.
Tillsammans med publiken är de i behov av att undersöka rummets olika identiteter och plocka ut dess
ingrediens och egenskaper. Det är av yttersta vikt att hitta och gruppera alla annars kommer akuten att
kollapsa…

Manus: Patrik Franke

Regi: Camilla Ekelöf och Alexsander Brandt
Scenografi och kostym: Chrissie Lindström
Medverkande: 3 skådespelare

Bokning & kontakt:

Anna Espinosa Gärskog
& Linda Svahn
skola@smot.se

Tillgänglig period:

I Spira vecka 6 och 8, på turné vecka 9-13. 2023

Pris:

På turné: 5.000 kr exkl moms.

I Spira: 100:-/elev inkl moms och serviceavgift.

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

Mellanstadiet, åk 4-6

Antal:

Max 60 pers ink lärare.

Tidsåtgång:

45 min

Yta/lokal:

Se smot.se för mer info

Bygg/Rivtid:

Byggtid: 2 tim Rivtid: 2 tim 1 vuxen person, minst 18 år, med god fysik samt god kännedom om lokalen och dess el. På plats under bygge och riv.

Mörkläggning:

Ja