Jag var faktiskt först! 

Ung utan pung

En lekfull pjäs om rättvisa och moral.
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

Tre kompisar försöker komma fram till vad som är mest rättvist. Kan man ändra reglerna till sin egen fördel och hur ska man göra för att det ska vara lika roligt för alla?

En pjäs om att lösa konflikter, bli sams och leka igen, med mycket värme, humor, sång och musik.

Pjäsen kan användas som grund för samtal med eleverna om demokratiska värderingar, rättskänsla, tolerans och ansvarstagand

Bokning & kontakt:

Kerstin Lundblom
boka@ungutanpung.se
08-99 71 24

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

16500:-

Andra föreställningen, samma dag och scen: 14000:-

Logi och traktamente tillkommer.

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

Förskoleklass – åk 2

Antal:

100 elever

Tidsåtgång:

45 minuter

Yta/lokal:

Scendjup: 6 m Scenbredd: 6 m Takhöjd: ca 4m

Bygg/Rivtid:

3 timmar / 1 timme

Mörkläggning:

Ja