Minnen, människor, platser

Jönköpings Läns Museum

I den stadshistoriska utställningen hittar du Jönköpings stads historia från att den grundades fram till idag.

Visste du till exempel att det har funnits ett slott i Jönköping? Och vad menas egentligen detta att Jönköping är Smålands Jerusalem? Här får du svaren och får även ställa frågorna du har.

Du kan välja att fokusera på just det som ni studerar för tillfället och utgå från just era mål. Vi har skolklasser från hela länet som besöker denna utställning, så vi anpassar givetvis visningen efter era önskemål. 

 

Vill du veta mer?

Jönköpings stads historia – Jönköpings läns museumJönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se)

Jönköpings stads historia – Jönköpings läns museumJönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se)

I vår webshop kan du köpa boken om utställningen:

Jönköpings läns museum webbshop – Minnen Människor & Platser (jkpglm.se)

Arrangör:

Jönköpings Läns Museum

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se 

Hitta hit
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning till exempel om det är endast visning eller visning med workshop. Här hittar du de aktuella priserna: Boka visning – Jönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se) Kontakta gärna Jönköpings läns museum om du har frågor.
Målgrupp:

Åk 1-9.

Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

Visning 40-60 minuter.

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum