en vuxen persons ben bredvid barns ben

Närheten

Unga Spira

Närheten. Vad är den? Var är den? Och vad betyder den för oss?
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

En världomspännande pandemi har inneburit att närheten tagits ifrån oss. Något vi så självklart tagit för givet, blir smärtsamt tydlig när vi har förlorat den.

Vi hälsar på mor- och farföräldrar genom ett fönster och vänner och nya bekantskaper med en nick. Att inte kramas är ett bevis på att vi bryr oss om. Genom att inte ta hand, visar vi respekt. Vi stannar hemma istället för att umgås i stora sällskap och går omvägar runt varandra av hänsyn.

Med värme, humor och allvar bygger skådespelare och elever tillsammans platsen Närheten. Vuxenvärld möter barnens värld och kreativitet, förståelse och samspel skapar en gemensam plats.

Under våren 2021 besöker Spiras skådespelare skolor i länets alla tretton kommuner och pratar med eleverna i årskurs 3-5 om just närhet. Samtalen ligger till grund för den här text- och rörelsebaserade föreställningen.

50 min inklusive en interaktiv del.

Logotyp för barnkulturpengen
Bokning & kontakt:

Anna Espinosa Gärskog
& Linda Svahn
skola@smot.se

Tillgänglig period:

5 sep – 28 okt 2021, tillgänglig för turné v. 38-40

Pris:

På turné: 3.500 kr exkl moms.
Vid två föreställningar på samma plats 5.000 kr exkl moms.
I Spira: 85:-/pers inkl moms och serviceavgift.
Finns som val via BKP för åk 3:
Länk till BKP

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

Mellanstadiet, åk 3-5

Antal:

2 klasser + lärare, max 60 pers. 50 pers vid offentliga föreställningar

Tidsåtgång:

50 min

Yta/lokal:

Scendjup: 8 m Scenbredd: 6 m Takhöjd: 3 m

Bygg/Rivtid:

2h / 2h. Tillgång till lokalen: 3 h före föreställningen. 1 vuxen person, minst 18 år med god fysik samt god kännedom om lokalen och dess el. På plats under bygge och riv.

Mörkläggning:

Ja