Rörliga Rader – Det röda trädet

KolKo KollektivKompaniet

Rörliga Rader är en saga förkroppsligad genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.

Rörliga Rader – Det röda trädet,  är en dansgestaltning fritt ur boken med samma namn av Shaun Tan.

En berättelse om en inre känslovärld fylld av djup men också om att känna hopp, även när det känns som svårast.

Danssagan följs av en kreativ workshop där barnen tillsammans med dansarna reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse. Rörliga Rader vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust!

Föreställningen kräver liten yta och riktar sig till bibliotek eller skolklasser på plats ute på skolan.

DV.10.0071MIzySesDV.10.0268

KolKo KollektivKompaniet
Dans, Litteratur & Bibliotek, Uncategorized
Klassrum Gymnastiksal Liten scen
Arrangör:

KolKo KollektivKompaniet

Bokning & kontakt:

9 500 kr, andra föreställning samma dag och plats 5 500 kr

Tillgänglig period:

jan 2023 – dec 2024

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

F-klass, lågstadiet

Antal:

25

Tidsåtgång:

35 min inkl. efterföljande workshop

Yta/lokal:

4×4 exklusive publikplats

Bygg/Rivtid:

60 min /30 min

Teknik:

Gruppen har med egen teknik

Workshop:

Ja. Föreställningen följs av en kreativ workshop, som ingår i angiven tid och pris.