dansuppvisning

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts

Skräddarsydda samverkansprojekt för kultur, grund, sär och gymnasieskolor. Tvärkulturellt med fokus på samskapande och inkludering.

Vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCGrC4D78U9UmS30HvV98c2A

Foto: Åsa Rosén

Film / Trailer:

https://www.youtube.com/channel/UCGrC4D78U9UmS30HvV98c2A
Arrangör:

ShareMusic & Performing Arts

Bokning & kontakt:

Klara Blomdahl
klara@sharemusic.se

Tillgänglig period:

Året runt

Pris:

Beror på projekt

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

Alla

Antal:

Beror på projekt

Tidsåtgång:

Skräddarsytt

Yta/lokal:

Beror på projekt

Teknik:

Beror på projekt

Mörkläggning:

Nej