Skapa hållbar design tillsammans med formgivare!

Vandalorum

Vi utgår från en utställning om formgivning eller arkitektur. I den praktiska workshoppen arbetar vi med innovation, hållbarhet, miljö och material, såväl som form och estetik.

Vandalorum har ett brett utbud för elever från förskoleklass till åk 9. Har ni en egen idé kring Skapande skola som ni vill förverkliga? Kontakta oss!

Varje Skapande skola-tillfälle inleds med visning i en pågående utställning. Därefter följer en praktisk workshop tillsammans med någon av våra konst- eller designpedagoger och en yrkesverksam formgivare eller konstnär.

I detta tema utgår vi från en utställning om formgivning eller arkitektur. I den praktiska workshoppen arbetar vi med innovation, hållbarhet, miljö och material, såväl som form och estetik. 

Eleverna får insikt i hur en formgivare/arkitekt tänker och arbetar och får samtidigt utveckla sin kreativa förmåga. Ofta jobbar vi med återvunnet material för att tydliggöra hållbarhetsperspektivet.

Vid ett besök i utställningen lär vi oss om material, dess funktion och användning. Hur kan vi bli bättre på att utnyttja och återvinna material genom att använda innovation och nytänkande? Vi utvecklar vår kreativitet och problemlösningsförmåga.

Barn som samarbetar i formgivning och bygger föremål i kartong

Arrangör:

Vandalorum

Bokning & kontakt:

Ida Olsson
ida.olsson@vandalorum.se
0370 – 302207

Hitta hit:
Vandalorum
Skulpturvägen 2,
331 44 Värnamo

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning.

Vänligen kontakta Vandalorum för prisuppgift.

Målgrupp:

Åk F – 9

Samtliga av våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En klass, max ca 30 elever.

Tidsåtgång:

Visning: ca 30 min. Skapande Skola med visning och workshop: ca 2,5 h

Yta/lokal:

Museum Vandalorum