Barn som samarbetar i formgivning och bygger föremål i kartong

Skapa hållbar design tillsammans med formgivare!

Vandalorum

Vi utgår från en utställning om formgivning eller arkitektur. I den praktiska workshoppen arbetar vi med innovation, hållbarhet, miljö och material, såväl som form och estetik. 
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

Eleverna får insikt i hur en formgivare/arkitekt tänker och arbetar och får samtidigt utveckla sin kreativa förmåga. Ofta jobbar vi med återvunnet material för att tydliggöra hållbarhetsperspektivet.

 

Exempel på utställningar 2021-2022:

Anton Alvarez, höst 2021

Anton Alvarez är en ledande formgivare/ konsthantverkare och konstnär, baserad i Stockholm men verksam internationellt. Främst arbetar han med storskaliga skulpturer i starka färger. Han försöker hitta olika metoder där han inte själv styr över slutresultatet, bland annat genom att konstruera maskiner som formar material på olika sätt. 

I utställningen på Vandalorum kommer besökarna att får ta del av hur råmaterial blir till unika konstverk. 

Vid ett besök i utställningen lär vi oss om material, dess funktion och användning. Hur kan vi bli bättre på att utnyttja och återvinna material genom att använda innovation och nytänkande? Vi utvecklar vår kreativitet och problemlösningsförmåga.

Front – Design by Nature 

Vinter 2021 – vår 2022

Front är en framstående design-studio baserad i Stockholm. I utställningen på Vandalorum utgår de från de kreativa krafter som finns hos djuren och i naturens system. Scannade bilder av mossa, stenar och snö blir till vackra vävda textilier som klär möbler i former hämtade från naturen. Getingars bon blir inspiration till vaser och insekternas spår under trädens bark eller spåren efter en bävers gnagande på stammar skapar mönster och former till bland annat bordsben. 

Vi lär oss om och utvecklar vår kreativitet samt förmågan till problemlösning. Utställningen ger en fördjupad förståelse för samspelet mellan människan och naturen.

Bokning & kontakt:

Ida Olsson
ida.olsson@vandalorum.se
0370 – 302200

Hitta hit:
Vandalorum
Skulpturvägen 2,
331 44 Värnamo

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning.

Vänligen kontakta Vandalorum

Målgrupp:

Åk F – 9

Samtliga av våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En klass, max 30 elever.

Tidsåtgång:

Visning: ca 40 min. Skapande Skola med visning och workshop: ca 2,5 h