”Spela roll?”

Torgteatern

När längtan efter att passa in och rädslan för att hamna utanför har gjort att man tappat bort sig själv. Hur bryter man då sin roll, går det?
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

 “Spela roll?” Forumteater om normer, identitet och roller.

Forumteater är en interaktiv teaterform där man tränar sig i att möta olika orättvisor och förtryck som man kan ställas inför i livet. I föreställningen ”Spela roll?” vill vi på ett lustfyllt sätt låta elever på mellan- och högstadiet träna sig i att möta svåra situationer i vänskapsrelationer. ”Kims nya kompis är inte så populär bland Kims andra vänner. I en pressad situation råkar Kim avslöja sin nya väns hemlighet, som nu sprids på skolan. Föreställningen har ett krisartat slut där Kim står inför ett svårt dilemma.” Vi vill ge elever verktyg för att själva kunna motverka utanförskap. Då eleverna ropar – ”Stopp!”, byter ut en skådespelare och prövar nya lösningar blir det tydligt vilken betydelse kroppsspråk, attityd, ton- och ordval har i kommunikationen. Vårt mål är att skolan ska vara en plats där variationer av identiteter är möjliga. En workshop finns att boka som innehåller drama och värderingsövningar kring temat. Eleverna får även skapa egna forumscener som de visar för klassen.

Bokning & kontakt:

Ingrid Sonnerby Ljungestig 0707-797577
bokning@torgteatern.com

Tillgänglig period:

2021 – 2022

Pris:

12 000 kr utan workshop

 8 000 kr för andra fst samma dag och bokning

18 000 kr med workshop (vid bokning för 1 klass)

16 000 kr med workshop för andra klassen samma skola/bokning

14 000 kr med workshop för tredje klassen samma skola/bokning

Ersättning för resa, boende och traktamente tillkommer.

Turnérande:

Ja

Målgrupp:

Årskurs 4-9

Antal:

30 elever

Tidsåtgång:

2 timmar (Med extra workshop: 5 timmar)

Yta/lokal:

4×4 meter

Bygg/Rivtid:

1,5 timme / 1 timme

Mörkläggning:

Nej