Barn som håller i ramar och lär sig fotografera

Upptäck med hjälp av kameran

Vandalorum

Upptäck med hjälp av kameran!

Idag ser och tar vi fler fotografier än någonsin. Barn och unga både kommunicerar med och konsumerar bilder, framför allt via internet och social media. 

I denna workshop arbetar vi med Barnfilmskolans pedagogik som utgångspunkt. Vi använder kameran som forskningsverktyg för att upptäcka, undersöka, fascineras av och förstå vår omvärld. 

Eleverna lär känna miljön på Vandalorum och de utställningar som pågår samtidigt som de övar sin förmåga att skapa, förstå och analysera fotografiska bilder.

Till denna workshop behöver eleverna ha tillgång till iPads, mobiltelefon eller annan enkel fotoutrustning.

Arrangör:

Vandalorum

Bokning & kontakt:

Ida Olsson
ida.olsson@vandalorum.se
0370 – 302200

Hitta hit:
Vandalorum
Skulpturvägen 2,
331 44 Värnamo

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning.

Vänligen kontakta Vandalorum

Målgrupp:

Åk F – 9

Samtliga av våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En klass, max 30 elever.

Tidsåtgång:

Visning: ca 40 min. Skapande Skola med visning och workshop: ca 2,5 h