Tjej som hänger upp konst

Utveckla ditt kreativa tänkande tillsammans med en konstnär

Vandalorum

Utveckla det kreativa tänkandet tillsammans med en konstnär!

Vandalorum har ett brett utbud för elever från förskoleklass till åk 9. Har ni en egen idé kring Skapande skola som ni vill förverkliga? Kontakta oss!

Varje Skapande skola-tillfälle inleds med visning i en pågående utställning. Därefter följer en praktisk workshop tillsammans med någon av våra konst- eller designpedagoger och en yrkesverksam formgivare eller konstnär.

I detta tema utgår vi från någon av konstutställningarna där det egna uttrycket, berättandet och fria tänkandet är centralt. Vi upplever någon av de pågående utställningarna och skapar egna verk tillsammans med en professionell konstnär i en workshop. Vi utgår från en specifik teknik inom måleri, teckning, grafik eller skulptur och arbetar med relevanta och aktuella teman.

Eleverna tränar och utvecklar sitt kreativa tänkande och får kännedom om olika konstnärliga tekniker, samtidigt som de får inblick i hur en konstnär kan arbeta.

Utöver att ta del av och få kännedom om samhällets kulturutbud får eleverna vid ett besök även ta del av olika uttryck inom bild och form samt utforska olika skapandeprocesser. 

Arrangör:

Vandalorum

Bokning & kontakt:

Ida Olsson
ida.olsson@vandalorum.se
0370 – 302207

Hitta hit:
Vandalorum
Skulpturvägen 2,
331 44 Värnamo

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning.

Vänligen kontakta Vandalorum för prisuppgift.

Målgrupp:

Åk F – 9

Samtliga av våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En klass, max ca 30 elever.

Tidsåtgång:

Visning: ca 30 min. Skapande Skola med visning och workshop: ca 2,5 h

Yta/lokal:

Museum Vandalorum