Vad är Kulturarv?

Vad är Kulturarv? - Skapande skola

Jönköpings Läns Museum

Vad är ett kulturarv för något? Kan det till exempel vara ett slöjdat föremål eller en virtuell verklighet? Genom berättelser så låter vi föremål och bilder ur våra samlingar blicka tillbaka på historien och eleverna inspireras att skapa framtidens kulturarv i vår verkstad. 
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

Våra kulturarvsvisningar passar för alla åldrar och olika typer av skolformer. Vad som är extra bra är att vi direkt kan utgå från ett tema som ni arbetar med i skolan. Att arbeta utifrån de globala målen och mänskliga rättigheter är naturligt för oss i alla våra program och givetvis arbetar vi med Lgr 11.

Vill du veta mer?

Använd dig av söktjänsterna:

DigitaltMuseum

Kringla

När du besöker Vad är kulturarv inom ramen för Skapande skola så utgår vi från olika föremål ur våra samlingar, oftast sådant som är speciellt framtaget från våra magasin utifrån just din grupps önskemål omkring tema. Vi skapar sedan tillsammans med utgångspunkt från det vi just studerat tillsammans med en konstutbildad pedagog där eleverna får skapa i olika material i en av våra fyra verkstäder. Vi utgår från de globala målen och kopplar ihop dåtid med nutid. De som arbetar med Skapande skola har lång pedagogisk erfarenhet och god vana vid att möta olika grupper. När du väljer ett program inom Skapande skola har vi extra tid för det viktiga skapandet och för att möta din grupp.

Bokning & kontakt:

Jönköpings läns museum
036-301805
besoksservice@jkpglm.se

Hitta hit:
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

500kr för visning 40-60 minuter

700kr för visning och workshop 70 minuter

Pris:

Från 1100kr per grupp.

Kostnaden varierar beroende på projektets omfattning och upplägg.

För exakt prisinformation vänligen kontakta Jönköpings läns museum.

Turnérande:

Nej

Målgrupp:

Åk 1-9. Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Målgrupp:

Åk 1-9. Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

Visning: 40-60 minuter, Workshop: 70 minuter

Yta/lokal:

Jönköpings läns museum