Vandalorum

Besök Vandalorum

Vandalorum

På Vandalorum ges elever i alla åldrar möjlighet att arbeta med etablerade konstnärer, arkitekter och formgivare i en kreativ, inspirerande och tillåtande miljö.

Vandalorum är Jönköpings läns konstpedagogiska centrum. Vi har ett digert pedagogiskt program där vi erbjuder enskilda besök med guidad visning i våra pågående utställningar, samt mer omfattande workshops inom ramen för Skapande Skola.

 

 

Besök med visning: 

På Vandalorum visas mellan 6 och 10 olika konst- och designutställningar per år. Till samtliga utställningar utformas program med visningar anpassade efter skolans läroplan. Vi erbjuder även en öppen skapande verkstad i anslutning till någon av våra pågående utställningar. Här kan eleverna skapa själva utifrån en given uppgift som knyter an till temat i utställningen.
 

Skapande Skola: 

Varje Skapande Skola-tillfälle inleds med visning i en pågående utställning med Vandalorums konstpedagog. Därefter följer en praktisk workshop tillsammans med en yrkesverksam formgivare eller konstnär. Vi jobbar med tre övergripande teman inom Skapande Skola: konst, formgivning och fotografi. Samtliga teman är anpassade till skolans läroplan.

För aktuellt utställningsprogram se hemsidan: www.vandalorum.se

Tidsplan: 

Beräknad tidsåtgång för ett Skapande Skola-projekt på Vandalorum är ca 2,5 timmar, fördelat på 30 min visning och 2 timmars praktiskt arbete inkl. introduktion och redovisning.  

För enbart besök med visning är tidsåtgången 45 min.

Kostnad: 
Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning. Vänligen kontakta Vandalorum

Kontakt: 
För bokning, mer information eller frågor, kontakta Vandalorums konstpedagog: ida.olsson@vandalorum.se tfn: 0370-302207

Arrangör:

Vandalorum

Bokning & kontakt:

Ida Olsson
ida.olsson@vandalorum.se
0370 – 302207

Hitta hit:
Vandalorum
Skulpturvägen 2,
331 44 Värnamo

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning.

Vänligen kontakta Vandalorum för prisuppgift.

Målgrupp:

Åk F – 9

Samtliga av våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En klass, max ca 30 elever.

Tidsåtgång:

Visning: ca 30 min. Skapande Skola med visning och workshop: ca 2,5 h

Yta/lokal:

Museum Vandalorum