Vandalorum

Besök Vandalorum

Vandalorum

På Vandalorum ges elever i alla åldrar möjlighet att arbeta med etablerade konstnärer, arkitekter och formgivare i en kreativ, inspirerande och tillåtande miljö.
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

Vandalorum är Jönköpings läns konstpedagogiska centrum. Vi har ett digert pedagogiskt program där vi erbjuder enskilda besök med guidad visning i våra pågående utställningar, samt mer omfattande workshops inom ramen för Skapande Skola.

 

 

Besök med visning: 

På Vandalorum visas mellan 6 och 10 olika konst- och designutställningar per år. Till samtliga utställningar utformas program med visningar anpassade efter skolans läroplan. Vi erbjuder även en öppen skapande verkstad i anslutning till någon av våra pågående utställningar. Här kan eleverna skapa själva utifrån en given uppgift som knyter an till temat i utställningen.
 

Skapande Skola: 

Varje Skapande Skola-tillfälle inleds med visning i en pågående utställning med Vandalorums konstpedagog. Därefter följer en praktisk workshop tillsammans med en yrkesverksam formgivare eller konstnär. Vi jobbar med tre övergripande teman inom Skapande Skola: konst, formgivning och fotografi. Samtliga teman är anpassade till skolans läroplan.

För aktuellt utställningsprogram se hemsidan: www.vandalorum.se

Tidsplan: 

Beräknad tidsåtgång för ett Skapande Skola-projekt på Vandalorum är ca 2,5 timmar, fördelat på 30 min visning och 2 timmars praktiskt arbete inkl. introduktion och redovisning.  

För enbart besök med visning är tidsåtgången 45 min.

Kostnad: 
Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning. Vänligen kontakta Vandalorum

Kontakt: 
För bokning, mer information eller frågor, kontakta Vandalorums konstpedagog: ida.olsson@vandalorum.se tfn: 0370-302207

Bokning & kontakt:

Ida Olsson
ida.olsson@vandalorum.se
0370 – 302207

Hitta hit:
Vandalorum
Skulpturvägen 2,
331 44 Värnamo

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning.

Vänligen kontakta Vandalorum för prisuppgift.

Målgrupp:

Åk F – 9

Samtliga av våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En klass, max ca 30 elever.

Tidsåtgång:

Visning: ca 30 min. Skapande Skola med visning och workshop: ca 2,5 h

Yta/lokal:

Museum Vandalorum