Värdegrund och mänskliga rättigheter

Värdegrund och mänskliga rättigheter - Skapande skola

Jönköpings Läns Museum

Hur ska man vara mot varandra? Och varför blir det inte alltid som vi tänkt? Här diskuterar vi värdegrund med varandra och utgår från konsten och historien.
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

Vi utgår från spel och frågor och arbetar sedan praktiskt i vår verkstad. Denna visning fokuserar tydligt på de globala målen i Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna.

När du besöker Jönköpings läns museum inom ramen för Skapande skola och väljer temat värdegrund och mänskliga rättigheter så får du fördjupa dig och lära dig mer om mänskliga rättigheter och de globala målen och vi arbetar och samtalar om värdegrundsfrågor genom att arbeta skapande tillsammans med en konstutbildad pedagog. De som arbetar med Skapande skola har lång pedagogisk erfarenhet och god vana vid att möta olika grupper. När du väljer ett program inom Skapande skola har vi extra tid för det viktiga skapandet och för att möta din grupp.

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se 

Hitta hit
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

500kr för visning 40-60 minuter

700kr för visning och workshop 70 minuter

Pris:

Från 1100kr per grupp.

Kostnaden varierar beroende på projektets omfattning och upplägg.

För exakt prisinformation vänligen kontakta Jönköpings läns museum.

Turnérande:

Nej

Målgrupp:

Åk 4-9 & Gymnasiet. Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Målgrupp:

Åk 4-9. Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

Visning 40-60 minuter Visning med workshop 70 minuter

Tidsåtgång:

Från 80 minuter

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum