Kom med i Kulturrättens utbud – 1-30 juni är ansökan öppen.

Kulturrätten – för alla barns rätt till kultur!

Föreställningar och kulturupplevelser för alla skolor i Jönköpings län

Kulturrätten ska underlätta för dig som vill boka kultur till din skola. Genom Kulturrätten och denna sida får du som arbetar med kultur i grundskolan tillgång till ett brett och kvalitetssäkrat utbud, samt information om och kunskap kring kultur i skolan.

Kulturrättens digitala utbudskatalog innefattar flera olika kulturyttringar och ger dig en möjlighet att boka en variation av kultur till just dina elever. Kopplat till utbudet finns ett bidragssystem som kan användas till att resa till ett besöksmål med kulturutbud eller till att boka ett kulturellt inslag till den egna skolan.

Magen i skogen

Dinn Dinn Bulo Berättande, Dans, Interaktivitet, Kulturarv, Musikteater