Kulturrättens bidrag

Kultur i skola och kulturresor

Det finns två olika bidrag att söka; kultur i skola och kulturresor

Vem kan söka?

Enskilda grundskolor/lärare, kultursamordnare och tjänstepersoner i kommuner inom Jönköpings län.

Villkor

Bidraget kultur i skola kan sökas för det kvalitetssäkrade utbud av professionell konst, kultur och besöksmål som ingår i Kulturrättens utbud. Observera att ett arrangemang/besök som pågår under flera efterföljande dagar, eller i en serie på samma plats, räknas som ett arrangemang.

Arrangemanget/besöket ska:

  • vara riktat till elever i grundskolan och ske under skoltid.
  • genomföras på eller i anslutning till en grundskola, eller på ett besöksmål, i Jönköpings län.
  • finnas med i Kulturrättens utvalda utbud https://www.kulturratten.se/utbud
  • vara helt gratis för eleverna.
 

Bidraget kulturresor kan sökas för en resa till ett kvalitetssäkrat besöksmål som ingår i Kulturrättens utbud eller för resa till en plats i Jönköpings län där arrangemang med inbokad aktivitet ur Kulturrättens utbud genomförs. Godkända resesätt är genom Länstrafiken eller hyrd buss.

Bidragen kultur i skola och kulturresor kan inte sökas för eller kombineras med bidrag för Skapande skola.

Bidragssökande ansvarar för bokning och betalning.

Hur mycket kan jag söka?

Bidraget kultur i skola kan finansiera halva gage- eller visningskostnaden för ett professionellt kulturarrangemang samt hela omkostnaden för kulturutövarens/kulturutövarnas resa, logi och traktamente. Bidragsberättigade kostnader är gage- eller visningskostnad, resor, logi och traktamente. Kostnader för lokal, marknadsföring, förmedling eller andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsberättigade.
Bidragssökande ansvarar för bokning och betalning.

Bidraget kulturresor kan finansiera hela kostnaden för en resa till en kulturupplevelse inom Jönköpings län. Bidragssökande ansvarar för bokning och betalning.

En kommun kan maximalt erhålla 100 000 kronor i bidrag under ett år. Detta för att Kulturrättens bidrag ska få spridning i länet och komma så många av länets barn och unga till del som möjligt.

Ansökningsperioder och redovisning

Bidrag för kultur i skola och kulturresor går att söka under hela läsåret. Ansökan är sommarstängd i juli. Bidragsansökningar beviljas löpande tills den totala bidragspotten är förbrukad. Beslut på ansökan lämnas senast 21 dagar efter att ansökan skickats in. 

Redovisning sker senast 15 juni för arrangemang som genomförts under vårterminen och senast 15 december för arrangemang som genomförts under höstterminen. Blankett för redovisning finns under fliken redovisning. Utbetalning av bidrag sker inom 60 dagar efter att redovisningen har skickats in och godkänts.

Har du frågor om bidraget?
Kontakta:

Sara Klaesson, samordnare Kulturrätten
sara.klaesson@riksteatern.se
0703-45 66 00

Har du frågor angående bidraget?
Vänligen kontakta projektledare:
Pia Kjellerstedt
pia.kjellerstedt@riksteatern.se
070540977