Kulturrättens bidrag

Kultur i skola och Kulturresor

Det finns två olika bidrag att söka; Kultur i skola och Kulturresor.

Vem kan söka?

Enskilda grundskolor/lärare i Jönköpings län och tjänstepersoner inom kommuner inom Jönköpings län.

Villkor

Bidraget Kultur i skola kan sökas för professionella kulturarrangemang inom konstområdena dans, musik, teater, cirkus, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, litteratur samt kulturarv. Observera att ett arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar, eller i en serie på samma plats, räknas som ett arrangemang. 

Arrangemanget ska:

  • vara riktat till elever i grundskolan och ske under skoltid
  • genomföras på eller i anslutning till en grundskola i Jönköpings län
  • finnas med i vårt utbud på http://www.kulturratten.se
  • vara helt gratis för eleverna

Bidraget kan inte sökas för Skapande skola.

Hur mycket kan jag söka?

Bidraget Kultur i skola kan finansiera maximalt 50 procent av kostnaden för ett professionellt kulturarrangemang. Den totala kostnaden måste vara minst 4 000 kronor (alltså är minsta bidragsbeloppet 2000 kr). Kostnader man söker för är gagekostnad eller visningskostnad. Kostnader för resor, traktamente, lokal, marknadsföring, förmedling eller andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsgrundande. 

Bidraget Kulturresor kan finansiera hela kostnaden för en resa till en kulturupplevelse inom Jönköpings län.

Kulturrätten förbehåller sig rätten att sätta ett tak för vad varje kommun maximalt kan söka per år. Detta för att bidragen ska få en rättvis spridning i länet och komma alla kommuners barn och unga till gagn. 

Ansökningsperioder och redovisning

Bidrag för Kultur i skola och Kulturresor går att söka under hela läsåret. Slutligt beslut sker senast efter 21 dagar som ansökan skickats in. Utbetalning sker senast två månader efter att arrangemanget är genomfört och redovisat.  

Redovisning sker senast 15 juni för arrangemang som genomförts under vårterminen, samt 15 december för arrangemang som genomförts under höstterminen. Blankett för redovisning finns på http://www.kulturratten.se. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att redovisningen har godkänts.

Har du frågor angående bidraget?
Vänligen kontakta:

Sara Klaesson
sara.klaesson@riksteatern.se
0703-45 66 00

Har du frågor angående bidraget?
Vänligen kontakta projektledare:
Pia Kjellerstedt
pia.kjellerstedt@riksteatern.se
070540977