Kulturrättens bidrag

Kultur i skola och Kulturresor

Inom projektet Kulturrätten prövas under 2021 två nya bidrag för kultur i skola med syftet att öka professionella kulturupplevelser för grundskoleelever och erbjuda möten med kultur på våra kulturinstitutioner i Jönköpings län.
Det finns två olika bidrag att söka; Kultur i skola och Kulturresor.

Vem kan söka?

Enskilda grundskolor/lärare i Jönköpings län och tjänstepersoner inom kommuner inom Jönköpings län.

Villkor

Bidraget Kultur i skola kan sökas för professionella kulturarrangemang inom konstområdena dans, musik, teater, cirkus, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, litteratur samt kulturarv. Observera att ett arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar, eller i en serie på samma plats, räknas som ett arrangemang. 

Arrangemanget ska:

 • vara riktat till elever i grundskolan och ske under skoltid
 • genomföras på eller i anslutning till en grundskola i Jönköpings län
 • finnas med i vårt utbud på www.kulturratten.se tillika i Kulturrättens utbudskatalog 2021
 • vara helt gratis för eleverna

Bidraget kan inte sökas för Skapande skola.

Bidraget Kulturresor kan sökas för att besöka Jönköpings läns kulturinstitutioner; Jönköpings läns museum, Vandalorum, Jönköpings läns Folkrörelsearkiv och Unga Spira. Bidraget avser kostnader för resa till och från kulturinstitutionerna.

Hur mycket kan jag söka?

Bidraget Kultur i skola kan finansiera maximalt 50 procent av kostnaden för ett professionellt kulturarrangemang. Den totala kostnaden måste vara minst 4 000 kronor (alltså är minsta bidragsbeloppet 2000 kr). Kostnader man söker för är gagekostnad eller visningskostnad. Kostnader för resor, traktamente, lokal, marknadsföring, förmedling eller andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsgrundande. 

Bidraget Kulturresor kan finansiera hela kostnaden för en resa till en av ovanstående nämnda institutioner inom Jönköpings län.  

Kulturrätten förbehåller sig rätten att sätta ett tak för vad varje kommun maximalt kan söka per år. Detta för att bidragen ska få en rättvis spridning i länet och komma alla kommuners barn och unga till gagn. 

Ansökningsperioder och redovisning

Bidrag för Kultur i skola och Kulturresor går att söka från 1 december – 15 februari (för beslut 20 februari) för arrangemang som äger rum under vårterminen, samt från 1 april – 15 juni (för beslut 20 juni) för arrangemang som äger rum under höstterminen. Slutligt beslut och utbetalning sker efter att arrangemanget är genomfört och redovisat.  

Redovisning sker senast 15 maj för arrangemang som genomförts under vårterminen, samt 15 december för arrangemang som genomförts under höstterminen. Blankett för redovisning finns på www.kulturratten.se. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att redovisningen har godkänts.

Tack vare lättnader i pandemin finns det möjlighet att söka bidrag för höstterminen 2021 fram till 1 december för arrangemang under höstterminen.

Har du frågor angående bidraget?
Vänligen kontakta projektledare:
Pia Kjellerstedt
pia.kjellerstedt@riksteatern.se
0705409770

Ansök om bidrag


  Har du frågor angående bidraget?
  Vänligen kontakta projektledare:
  Pia Kjellerstedt
  pia.kjellerstedt@riksteatern.se
  070540977