Information

Ansök om att komma med i Kulturrättens utbud

Ansökningsperiod 2024: Anmälan är öppen 1-31 maj 2024.

Ansökan görs via formulär under fliken ”ANSÖK TILL KULTURRÄTTEN”.
Kulturrätten strävar efter ett brett utbud av professionell konst, kultur, workshops och besöksmål. Målgruppen är barn och unga i grundskolan (åk F-9) i Jönköpings län. Kopplat till utbudet finns ett bidragssystem som möjliggör för skolor att få del av kostnaden subventionerad.

Ansökan är öppen för professionella utövare/grupper inom:

 • Cirkus
 • Dans
 • Design
 • Film
 • Foto
 • Interaktivitet
 • Konst
 • Kulturarv
 • Litteratur
 • Musik
 • Slöjd
 • Teater

Nytt för 2023

Ansökan är också öppen för besöksmål/platser så som scenkonsthus, museum, konsthallar och biografer i Jönköpings län som erbjuder pedagogiskt program och tar emot besökare över kommungränserna.

Om urvalet

Urvalet görs av en referensgrupp med representanter från Riksteatern Jönköpings län, expertkunniga inom de olika konstformerna samt referensgrupper med barn och unga.

Urvalsgruppen tittar på

 • konstnärlig kvalitet
 • aktualitet
 • målgrupps-, mångfalds, norm- och genusperspektiv
 • tekniska och anpassningsbara förutsättningar
Utvalt utbud ska finnas tillgängligt för skolor att boka helt eller delvis inom perioden höst 2023/vår 2024/höst 2024. Utbudet publiceras på Kulturrättens hemsida under september 2023 och finns med fram till september 2024. Besked lämnas under vecka 36. Vi har ingen möjlighet att lämna motiveringar till enskilda produktioner.