Information

Ansök om att komma med i Kulturrättens utbud

Ansökningsperiod 2024: Anmälan är öppen 1-31 maj 2024.

Kulturrätten är inte bara en resurs för skolan utan också en plattform där professionella kulturutövare får en chans att nå ut till barn och unga. Vi strävar efter ett brett utbud av professionell konst, kultur, workshops och besöksmål. Målgruppen är barn och unga i grundskolan (åk F-9) i Jönköpings län. Utbudskatalogen är aktuell ett läsår i taget och uppdateras årligen – därför måste medverkande ansöka på nytt varje år. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningsperioden.  

Ansökan är öppen för professionella* utövare/grupper inom:

 • Cirkus
 • Dans
 • Design
 • Film
 • Foto
 • Interaktivitet
 • Konst
 • Kulturarv
 • Litteratur
 • Musik
 • Slöjd
 • Teater

*En person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart.

Besöksmål

Ansökan är också öppen för besöksmål och platser så som scenkonsthus, museum, konsthallar och biografer i Jönköpings län som erbjuder pedagogiskt program och tar emot besökare över kommungränserna.

Om urvalet
Urvalet görs av en expertpanel med representanter från Riksteatern Jönköpings län, sakkunniga inom de olika konstformerna samt referensgrupper med barn och unga.

Urvalspanelen tittar på:

 • konstnärlig kvalitet
 • aktualitet
 • målgrupps-, mångfalds, norm- och genusperspektiv
 • tekniska och anpassningsbara förutsättningar

Utvalt utbud ska finnas tillgängligt för skolor att boka helt eller delvis inom perioden höst 2024/vår 2025/höst 2025. Utbudet publiceras på Kulturrättens webbplats i oktober 2024 och finns med fram till september 2025.
Besked lämnas under vecka 36. Vi har ingen möjlighet att lämna motiveringar till enskilda produktioner.

Har du frågor om Kulturrätten eller ansökan?
Kontakta

Sara Klaesson
Samordnare – Kulturrätten
sara.klaesson@riksteatern.se
070-345 66 00