And the King said, what a fantastic machine

Värnamo Filmhistoriska Festival

Vad händer med världen när alla är upptagna av att fånga den på bild? En film om kamerans och fotografiets historia och utveckling.

Se gratis skolbio under Värnamo Filmhistoriska Festival 2024.
Värnamo Filmhistoriska Festival är Sveriges enda renodlade filmfestival med inriktning på den svenska filmhistorien.

Kameran kan dokumentera verkligheten eller förvränga den. Den kan ge
oss utlopp för kreativitet, fåfänga och bekräftelsebehov. Hur har vi valt att
hantera denna makt? Och vad händer med världen när alla är upptagna av
att fånga den på bild?
And the king said, what a FANTASTIC MACHINE skildrar hur människans
besatthet av att filma och fotografera sin omvärld har förändrat vårt
beteende. Från de första fotografierna på 1800-talet till den digitala
flodvåg av innehåll som sköljer över oss i sociala medier – idag en
algoritmstyrd miljardindustri.
Regi: Axel Danielson och Maximilien van Aertryck

Bilder

Bilder:

Film / trailer

Information

Bokning/kontakt
Värnamo Filmhistoriska Festival
Elin Ljungqvist
0370- 37 76 78
Hemsida
Turné eller besöksmål

Detta utbud är ett besöksmål.

Pris
Filmvisningen och efterföljande samtal/workshop är gratis men skolorna står för resekostnaderna till och från Värnamo.
Besöksmål
Gummifabriken
Jönköpingsvägen 15
331 34 Värnamo
Tid
150 minuter
Ålder
15-16 år
Årskurs
Åk 8-9
Maxantal publik
35
Tillgänglig period:
240415 kl 9.30 och kl 12.30
240416 kl 9.30 och kl 12.30
240417 kl 9.30 och kl 12.30
240418 kl 9.30 och kl 12.30
Workshop

Alt 1: Samtal efter filmen med filmens regissör Axel Danielson. Alt 2: Eleverna får skapa en egen utställning med utgångspunkt från stillbilder ur filmen. Eleverna får arbeta i par med att para ihop en valfri bild med en valfri. Vi har sedan en gemensam diskussion där eleverna får motivera sina val. Workshopen leds av filmens regissör Axel Danielson.

Övrigt
Skapande skola