Bildlektion på Jönköpings läns museum

Jönköpings Läns Museum

Hos oss kommer ni till en ny miljö där skapande och konst har en naturlig plats. I våra verkstäder finns möjlighet att prova nya material i en inspirerande atmosfär. Vi kan utgå från ett specifikt konstverk, föremål eller inriktning.

En bildlektion behöver inte alltid utgå från ämnet bild, utan kan lika gärna vara en praktisk approach till än mer teoretiska ämnen. Här finns det även möjlighet att kort besöka en aktuell utställning för att inspireras av den.

Arrangör:

Jönköpings Läns Museum

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se 

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning till exempel om det är endast visning eller visning med workshop. Här hittar du de aktuella priserna: Boka visning – Jönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se) Kontakta gärna Jönköpings läns museum om du har frågor.
Målgrupp:

Åk F-9 & gymnasiet.

Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

50 eller 70 minuter

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum