Bildlektion på Jönköpings läns museum

Jönköpings Läns Museum

Hos oss kommer ni till en ny miljö där skapande och konst har en naturlig plats. I våra verkstäder finns möjlighet att prova nya material i en inspirerande atmosfär. Vi kan utgå från ett specifikt konstverk, föremål eller inriktning.
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

En bildlektion behöver inte alltid utgå från ämnet bild, utan kan lika gärna vara en praktisk approach till än mer teoretiska ämnen. Här finns det även möjlighet att kort besöka en aktuell utställning för att inspireras av den.

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se 

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

500kr för bildlektion 50 minuter

700kr för bildlektion 70 minuter

Målgrupp:

Åk F-9 & gymnasiet.

Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

50 eller 70 minuter

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum