En liten film om allmän och lika rösträtt

Arkiv Jönköpings län

Rösträttshistoria i stora drag på 4 minuter.

I arkivet finns dokument sparade efter alla de föreningar och folkrörelser som kämpat och kämpar för att förändra samhället till ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Här finns till exempel historien om den folkrörelse som ledde fram till allmän och lika rösträtt. Här finns demokratins historia!
Därför är det viktigt med arkiv, så att alla människor på lika villkor har möjlighet att ta del av de historiska dokument som ligger till grund för vårt samhälle.
För att förstå vår samtid, måste vi förstå vår historia.

Detta bildspel visades första gången i samband med Kulturforum UNGA 2019 fredagen den 15 november i Glashuset, Gislaved.

Bilder

Bilder:

Film / trailer

https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/wp-content/uploads/2019/11/Allmän-och-lika-rösträtt-Kulturforum-15-nov-2019.mp4

Information

Bokning/kontakt
Arkiv Jönköpings län
Richard Fransson
0708- 38 31 85
Hemsida
Turné eller besöksmål

Detta utbud är turnerande och bokas till er skola.

Pris
Gratis. Behöver ej bokas. Alltid tillgängligt.
Typ av lokal
Klassrum, Övrigt
Tid
5 minuter
Bygg/rivtid
Tillgång till lokalen
5 minuter innan
1 minuter efter
Ålder
7-16 år
Årskurs
åk 1-9
Maxantal publik
Obegränsat
Yta/lokal
En dator med skärm och internetuppkoppling.
Teknikkrav
En dator med skärm och internetuppkoppling.

Mörkläggning
Ej ett krav, men om det finns får det gärna användas.

Tillgänglig period
Höst 2023, Vår 2024, Höst 2024