Följa John – John Bauer

Följa John – John Bauer - Skapande skola

Jönköpings Läns Museum

Låt eleverna uppleva konsten i John Bauers förtrollade sagovärld och utforska hans stora bildskatt. Beroende på ålder och era önskemål så anpassar vi temat för visningen. Vi utgår från sagorna och hur de kan lära oss hur vi ska vara mot varandra.
Rekommendera detta
Skriv ut

Vi studerar tillsammans John Bauers konstverk och för de som önskar så blir det givetvis ett besök i Sagogarderoben.För de äldre eleverna kan det bli ett samtal omkring John och Esters livsöde, att våga följa sina drömmar och de olika förutsättningarna vi har nu jämfört med denna tid.Vi utgår från muntligt berättande och anpassar innehållet efter målgruppen. Med en längre visning hinner ni skapa med inspiration från konstverken.

Mer information om John Bauer:

https://jonkopingslansmuseum.se/se-och-gora/kalender/utstallningar/folja-john/

Använd dig av söktjänsten, sökord John Bauer

DigitaltMuseum

När du besöker Följa John inom ramen för Skapande skola så utgår vi från berättande på olika sätt och detta kommer sedan genomsyra den skapande workshopen som hålls tillsammans med en konstutbildad pedagog där eleverna får skapa i en av våra fyra verkstäder. De som arbetar med Skapande skola har lång pedagogisk erfarenhet och god vana vid att möta olika grupper. När du väljer ett program inom Skapande skola har vi extra tid för det viktiga skapandet och för att möta din grupp.

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se

Hitta hit
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning till exempel om det är endast visning eller visning med workshop.

Här hittar du de aktuella priserna:

Boka visning – Jönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se)

Kontakta gärna Jönköpings läns museum om du har frågor.

Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning till exempel om det är endast visning eller visning med workshop.

Här hittar du de aktuella priserna:

Boka visning – Jönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se)

Kontakta gärna Jönköpings läns museum om du har frågor.

Målgrupp:

Åk F-9 & gymnasiet.

Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Målgrupp:

Åk F-9.

Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

Visning: 40-60 minuter Visning med workshop: 70 minuter

Tidsåtgång:

Från 80 minuter.

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum