män som gör sig redo för simtävling

Folkrörelsearkivet

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Jönköpings läns folkrörelsearkiv är en ideell och politiskt obunden förening som tillsammans med sina medlemmar tar hand om länets föreningshistoria sedan bildandet 1972. Själva arkivmaterialet sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till idag. 

Bilden ovan föreställer simtävling i Munksjön under Simveckan 1915. I bakgrunden skymtar bland annat brandstationen och Munksjö AB. Bilden kommer från Jönköpings Roddsällskap.

Sverige har ett unikt föreningsliv och det återspeglas i variationen hos de ca 6500 olika arkivbildarna som förvaras hos Folkrörelsearkivet. 

Folkrörelsearkivet skapar ordning i arkiven och skyddar och bevarar arkivhandlingar från hela länet. Vår föreningshistoria är en del av vårt gemensamma kulturarv, men det är också en del av det pågående samhällsbygget. Protokoll, e-post, räkenskaper, medlemsregister, fotografier mm som vi skapar idag – är morgondagens historia! 

Genom att skydda dokumenten från eld, översvämningar, mögel och skadedjur i säkra arkivlokaler skyddar vi även vår gemensamma historia. 

När arkiven är ordnade och förtecknade görs de forskningsbara för allmänheten i Arkivhusets forskarsal i Jönköping.

I arkivet finns dokument sparade efter alla de föreningar och folkrörelser som kämpat och kämpar för att förändra samhället till ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Här finns till exempel historien om den folkrörelse som ledde fram till allmän och lika rösträtt. Här finns demokratins historia! 

Arkiven fyller många funktioner i vårt samhälle, men det är också viktigt att alla människor på lika villkor ska ha möjlighet att ta del av de historiska dokument som ligger till grund för vårt samhälle.

För att förstå samtiden, måste vi förstå vår historia.

Den 27 augusti 1922 genomfördes Sveriges första folkomröstning. På bilden syns en förbudsbil vid Ekeborg i Värnamo. Förbudsbilar försedda med budskap användes för att snabbt nå ut till allmänheten för att skapa opinion och värva röster. Bilden kommer från Jönköpings läns förbudskommitté.

En grupp herrar poserar framför spårvagnen som är på väg till den stora händelsen 1928 – den ambitiösa Hantverks-, industri- och konstutställningen på A6 kasernområde. Bilden är inlämnad till Folkrörelsearkivet av Ann-Margret Schällin.

Gymnastikuppvisning på en träscen i Apladalen i Värnamo på 1940-talet. Bilden är inlämnad till Folkrörelsearkivet av Seth Lindgren.

Folkrörelsearkivet tar gärna emot studiebesök från skolor. Oftast sker detta i samband med en gemensam presentation av Arkivhuset där Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet och Länsmuseet ingår.

Vid dessa besök får man lära sig nyttan och värdet av att ha arkiv, vilken typ av material som finns på de olika institutionerna, hur man jobbar i arkiven, hur man går till väga för att använda arkiv och forska i forskarsalen mm

Folkrörelsearkivet visar bildspel och berättar om sin verksamhet och avslutar med en visning av arkivlokalerna.

 

För fördjupat arbete med arkivkällor så erbjuds skolorna ett program som är ett samarbete mellan Per Brahegymnasiet, Jönköpings stadsarkiv, Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns museum. Genom detta samarbete har en handfull arkivuppgifter tagits fram. Dessa är i första hand avsedda för elever som läser Historia 3, men kan även användas helt eller delvis på andra nivåer. I nuläget innehåller det följande ämneskategorier:

Jönköpings barnavård (SA)

Jönköpings fattigvård (SA)

Frikyrko- och väckelserörelsen (JFA)

Nykterhetsrörelsen (JFA)

Länsmuseets uppkomst (JLM)

Bostadsinspektionen i Jönköping (SA)

Livsmedelsnämnden i Huskvarna (SA)

Kommunalt styre på landet (SA)

Arrangör:

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Bokning & kontakt:

036-10 27 62
info@jlfa.se

Hitta hit:
Dag Hammarskjölds plats 1, 55322 Jönköping

Målgrupp:

Från årskurs 3