Funkprojektet

ShareMusic & Performing arts

Välkommen till en aktivitet där fokus ligger på samskapande möten. Det är möten mellan konstformer, i detta fall musik och dans, men också möten mellan människor. Projektet bokas utifrån antal elever i anpassad skolgång, men kommer även involvera elever från ordinarie skolgång för att skapa möten och bygga relationer eleverna emellan.

Arbetet sker i mindre grupper under ledning av en musiker och en dansare. Utgångspunkten är ett tema som konstnärerna och elevgrupperna med lärare har kommit överens om och förberett i förväg. Det kan vara allt från ”ensamhet” till ”klimat”.

Projektet avslutas med att den lilla föreställning som varje grupp skapar visas upp. Här kan sammanhanget variera stort och publiken kan bestå av allt från bara konstnärerna och de berörda lärarna till hela skolan.

Upplägg

Projektet genomförs i tre delar – två skapande workshops à 90 minuter och en föreställning. Genomförandet kan till viss del anpassas utifrån lokala förutsättningar när det gäller att bryta ordinarie schema etc.

Alternativ 1 – heldag
Varje grupp samlas till en heldag som innehåller två workshops och en föreställning.

Alternativ 2 – två tillfällen

Varje grupp träffar konstnärerna vid två olika dagar. Vid första tillfället är de med i workshop nummer ett. Vid andra tillfället genomförs workshop nummer två och en föreställning. I detta alternativ hinner man gå mer på djupet, under förutsättning att pedagogerna har möjlighet att arbeta vidare med temat under mellantiden.

Alternativ 3 – separat föreställningsdag

I detta alternativ samlar man ihop alla gruppers föreställningar och visar dem samtidigt i till exempel en aula. Denna lösning går att kombinera med både alternativ ett och två.

Oavsett vilket alternativ man väljer kommer processen inledas med att konstnärerna kontaktar respektive lärare för att diskutera tema och gå igenom vad eleverna kommer vara med om och hur man kan förbereda sig. Dessa förberedelser sker digitalt.

Bilder

Bilder:

Information

Bokning/kontakt
ShareMusic & Performing arts
Klara Blomdahl
073- 788 15 88
ShareMusics kontor i Gränna
036- 415 08
Hemsida
Turné eller besöksmål

Detta utbud är turnerande och bokas till er skola.

Pris
28 000 kronor. Kostnader för resor, boende och traktamente tillkommer.
Typ av lokal
Övrigt
Tid
480 minuter
Bygg/rivtid
Tillgång till lokalen
60 minuter innan
60 minuter efter
Ålder
13-15 år
Årskurs
Utgångspunkten är att varje grupp består av tio elever från anpassad skola (åk 7-9) och sju elever från ordinarie grundskola (åk 9).
Maxantal publik
17
Yta/lokal
En stor tillgänglighetsanpassad lokal, fri att dansa i, alternativt två mindre lokaler anpassade för dans och rörelse. Dessa bokas heldagar. Föreställningslokalen kan vara samma som workshopslokalen men vid bokning av alternativ ett eller två föredrar vi att föreställningen visas i samma lokal som workshopen/-arna genomförs i.
Teknikkrav
Elluttag och ett bord för musikutrustningen.
Mörkläggning krävs
Nej
Tillgänglig period
Vår 2024, Höst 2024
Övrigt
Skapande skola, Anpassad skola