Jönköpingskravallerna

Jönköpingskravallerna - Skapande skola

Jönköpings Läns Museum

Vi undersöker resandefolkets historia via Jönköpingskravallerna 1948.
Rekommendera detta
Skriv ut

Ett utanförskap, där det sedan länge fanns stora motsättningar mellan resande och andra Jönköpingsbor. Här i Jönköping var de extra starka. Vi diskuterar kring det som hände och hur det dokumenterades. Vems berättelser fick företräde och vems röster fick höras? Hur ser det ut i vår tid. Eleverna får här undersöka hur dagstidningarna under denna tid skildrade händelsen genom en källkritisk övning.

 

 

När du besöker Jönköpings läns museum inom ramen för Skapande skola och väljer temat värdegrund och mänskliga rättigheter så får du fördjupa dig och lära dig mer om mänskliga rättigheter och de globala målen och vi arbetar och samtalar om värdegrundsfrågor genom att arbeta skapande tillsammans med en konstutbildad pedagog. De som arbetar med Skapande skola har lång pedagogisk erfarenhet och god vana vid att möta olika grupper. När du väljer ett program inom Skapande skola har vi extra tid för det viktiga skapandet och för att möta din grupp.

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se 

Hitta hit
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning till exempel om det är endast visning eller visning med workshop. Här hittar du de aktuella priserna: Boka visning – Jönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se) Kontakta gärna Jönköpings läns museum om du har frågor.
Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning till exempel om det är endast visning eller visning med workshop.

Här hittar du de aktuella priserna:

Boka visning – Jönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se)

Kontakta gärna Jönköpings läns museum om du har frågor.

Turnérande:

Nej

Målgrupp:

Åk 7-9 & gymnasiet. Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Målgrupp:

Åk 7-9 & gymnasiet. Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass, max 30 elever.

Tidsåtgång:

Visning och workshop ca 60-70 minuter.

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum