Normstorm

Jönköpings läns museum

Varför gör vi som vi gör? Vad är en norm egentligen?

Hur kan vi förändra vårt sätt att tänka och handla på? Tillsammans med eleverna funderar vi vad som faktiskt har förändrats över tid. Inga frågor är för svåra och det är verkligen en utställning som berör då eleverna får ta upp de frågor som är viktiga för dem. 

Utställningen bygger på verk som elever från högstadieskolor och gymnasium har skapat. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan Jönköpings läns museum, Kvinno- och tjejjouren Jönköping, Jönköpings kommun samt grund- och gymnasieskolor i Jönköping. 

Utställningen utgår från diskrimineringsgrunderna och de mänskliga rättigheterna.

Syftet är att skapa ett öppnare, tryggare och mer kreativt samhälle.

Det finns material som är framtaget till detta projekt, du hittar kontaktuppgifter här och det finns både inspirationsmaterial och metodstöd:
Normstorm utmanar exkluderande normer – Jönköpings kommun (jonkoping.se)

Det går att välja enbart visning som tar 40 minuter eller visning och workshop som tar 70 minuter. Detta är en del av vårt utbud inom ramen för Skapande skola.

Bilder

Bilder:

Film / trailer

https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/hallbarutvecklingagenda2030/normstormutmanarexkluderandenormer.4.74fef9ab15548f0b8001337.html

Information

Bokning/kontakt
Jönköpings läns museum
Josefine Ottosson
036- 30 18 71
Therese Carlsson
036- 30 18 17
Hemsida
Turné eller besöksmål

Detta utbud är ett besöksmål.

Pris
500 kr för visning per klass 900 kr för visning + workshop per klass 1300 kr för Skapande skola per klass
Besöksmål
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping
Tid
40 minuter
Ålder
13-16 år
Årskurs
åk 7-9
Maxantal publik
30
Tillgänglig period:
240418 – 20240929
Workshop

Workshopen utgår från de olika bilderna samt diskrimineringsgrunderna. Eleverna får arbeta praktiskt och med olika värdegrundsfrågor kopplat till utställningen.

Övrigt
Skapande skola, Anpassad skola