Normstorm

Normstorm - Skapande skola

Jönköpings Läns Museum

Varför gör vi som vi gör? Vad är en norm egentligen?
Rekommendera detta
Skriv ut

Hur kan vi förändra vårt sätt att tänka och handla på? Tillsammans med eleverna funderar vi vad som faktiskt har förändrats över tid. Inga frågor är för svåra och det är verkligen en utställning som berör då eleverna får ta upp de frågor som är viktiga för dem. 

Utställningen bygger på verk som elever från högstadieskolor och gymnasium har skapat. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan Jönköpings läns museum, Kvinno- och tjejjouren Jönköping, Jönköpings kommun samt grund- och gymnasieskolor i Jönköping. 

Utställningen utgår från diskrimineringsgrunderna och de mänskliga rättigheterna.

Syftet är att skapa ett öppnare, tryggare och mer kreativt samhälle.

 


Vill du veta mer
Ladda ner materialet som är framtaget till detta projekt, du hittar det här och det finns både inspirationsmaterial och metodstöd:
Normstorm utmanar exkluderande normer – Jönköpings kommun (jonkoping.se)

Här finns även filmer från medverkande under utställningen år 2020.

När du besöker Jönköpings läns museum inom ramen för Skapande skola och väljer Normstorm så skapar vi egna normstormsbilder och samtalar om värdegrundsfrågor genom att arbeta skapande tillsammans med en konstutbildad pedagog. De som arbetar med Skapande skola har lång pedagogisk erfarenhet och god vana vid att möta olika grupper. När du väljer ett program inom Skapande skola har vi extra tid för det viktiga skapandet och för att möta din grupp.

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se 

Hitta hit
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning till exempel om det är endast visning eller visning med workshop. Här hittar du de aktuella priserna: Boka visning – Jönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se) Kontakta gärna Jönköpings läns museum om du har frågor.
Pris:

Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning till exempel om det är endast visning eller visning med workshop.

Här hittar du de aktuella priserna:

Boka visning – Jönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se)

Kontakta gärna Jönköpings läns museum om du har frågor.

Målgrupp:

Åk 5-9 & gymnasiet.

Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Målgrupp:

Åk 5-9.

Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers behov med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

Visning 40-60 minuter Workshop 70 minuter

Tidsåtgång:

Från 80 minuter.

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum