Konferens: Kultur i skolan – lotteri eller garanti

11-12 april 2024 Mölndal 

En konferens där skolvärlden och kulturvärlden möts både på och utanför scenen. Hur kan vi arbeta för att tillgodose barns rätt till konst, kultur och eget skapande i grundskola och anpassad skola? Vi ses och samarbetar kring lösningar på hur vi kan ge varje barn möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapandeförmågor. Medverkande är bland annat Skolverket, Kulturrådet, Sveriges kommuner och regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Göteborgs universitet och Assitej.

Konferensen är för dig som verkar på hög beslutsnivå som politiker eller tjänsteperson inom grundskola och kultur kommunalt, regionalt och statligt.
Arrangör: Kulturförvaltningen i Västra Götaland och Mölndals stad. 

Läs mer om konferensen här.