Mötesplats barnkultur om KulturCrew 25 april

Är du nyfiken på hur man kan arbeta med ungas delaktighet med arrangörskapet som metod? Då ska du anmäla dig till denna träff på temat KulturCrew. KulturCrew är en metod för att få fler unga delaktiga i kulturlivet genom arrangörskap. Ett KulturCrew består av en grupp barn och unga mellan 10 och 25 år och kan drivas av en skola, fritidsgård, kulturskola, studieförbund eller annan aktör. KulturCrewet skapar och är delaktiga i olika kulturarrangemang och får genom metoden lära sig om arrangörskapets olika delar. KulturCrew skapar möjligheter för ung delaktighet, stärker kulturens värde i samhället och bidrar till att uppfylla barnkonventionens mål. I vårt län står Riksteatern Jönköpings län och Kulturutveckling Region Jönköpings län för den regionala samordningen.

Under träffen berättar de regionala samordnarna Sara Klaesson och Alva Stahl och inbjudna gäster om KulturCrew som koncept och hur det fungerar i Jönköpings län. Du får träffa handledare från de crewn som redan är igång i länet, och tid att fundera och bolla kring hur KulturCrew skulle kunna startas upp i din verksamhet. Varmt välkommen! 

Dag och tid: torsdag 25 april kl: 9-13

Plats: Grand hotel i Jönköping (OBS! Fysisk träff.)

Träffen är kostnadsfri, fika och lunch ingår.

Anmäl dig här: Anmälan Mötesplats barnkultur tema Kulturcrew