Samtal om kulturgaranti på Regionalt kulturforum 7 mars

Kulturforum är en mötesplats för tjänstepersoner, politiker, civilsamhälle och kulturaktörer. Fokus för 2023 års Kulturforum är inspiration och nätverkande! Nu har programmet släppts och anmälan har öppnat.

Tips i programmet!
Kulturgaranti, hjälp eller stjälp? Klockan 15.30-16.10
Många kommuner gör, förutom en övergripande barnkulturplan, också en garanti för hur barn och unga ska få möta, ta del av och själva utöva kultur. Syftet med en kulturgaranti är att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur och eget skapande.
I Västra Götalandsregionen är arbetet med kulturgarantier utbrett. Åsa Jansson, konsulent för barn-och unga i Västra Götalandsregionen och Sara Sivre, kultursamordnare för barn och unga, Mölndals kommun ger tips och uppmärksammar stjälpfaktorer i arbetet med kulturgarantier.

Kulturforum arrangeras 7 mars från kl 13.00 på Kulturhuset Spira i Jönköpiing.
Läs mer och anmäl dig via webbsidan http://www.kulturforum.nu