Scenisk – en fortbildningskurs i scenkonst för kulturombud i skolanasdsad

Under våren och tidig höst 2024 kommer ASSITEJ Sverige att erbjuda en kostnadsfri fortbildning för kulturombud i hela landet för att fördjupa förståelsen kring mötet mellan scenkonst och skola. Fortbildningen skapar rum för reflektion och diskussion kring upplevelse och kvalitet, ger deltagarna verktyg i urvalsprocesser och skapar möten med scenkonstutövare och forskare.

Kursen är kostnadsfri – ASSITEJ Sverige svarar för logi och resor för kursdeltagarna. Sista dag för ansökan: 15 februari.
Läs mer om kursen och anmäl dig och kollegor via ASSITEJ Sveriges hemsida.