Sök kulturbidrag för 2024!

Ansökan för 2024 är öppen – sök bidrag för årets kulturupplevelser! 

Kulturrätten verkar för att ge kulturen en starkare roll i skolan i Jönköpings län och för att alla barn i grundskolan ska ha minst en årlig professionell kulturupplevelse. Som stöd till de som bokar kultur till skolan har vi en digital utbudskatalogkulturratten.se med ett brett utvalt utbud av professionell konst, kultur, workshops och besöksmål. Kopplat till utbudet finns ett bidragssystem för skolor i Jönköpings län som kan användas till att resa till ett besöksmål med kulturutbud eller till att boka ett kulturellt inslag till den egna skolan.