Stöd till filmkulturell verksamhet i skolan

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Ansök senast 31 mars för våren 2021.

 

Läs mer här:

https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-ungdom/