S A Andrées polardagar

Grenna Museum

Nyheter från Arktis och Antarktis! Grenna Museum erbjuder föreläsningar om aktuell forskning från nord och syd.

I mitten på oktober årligen arrangerar Grenna Museum S A Andrées polardagar. Det innebär 1-2 dagar med inbjudna unga forskare som berättar för skolelever om deras respektive pågående forskning i Arktis och Antarktis. Forskningsområdena kan variera men det handlar i hög grad om klimat och miljö med forskning kring hav, luft, flora och fauna. Polardagarna kan kombineras med besök i Grenna Museums utställning om bland annat S A Andrées polarexpedition.

Inbokade besök schemaläggs så långt möjligt efter skolans önskemål. föreläsningarna/berättelserna ligger på 40 min inkl frågestund. Lokal är i utgångsläget PolarQuest-salen (Grenna Museum) men anpassas allt eftersom intresset och kan också bli Per Brahe-salen i Grenna Kulturgård – i direkt anslutning.

Bilder

Bilder:

Information

Bokning/kontakt
Grenna Museum
Håkan Jorikson
0708-520413
Hemsida
Turné eller besöksmål

Detta utbud är ett besöksmål.

Pris
Programmet är gratis men skolan får stå för resa till besöksmålet och ev lunch.
Besöksmål
Grenna Museum
Brahegatan 38
56332 Gränna
Tid
40 minuter
Ålder
7-15 år
Årskurs
Åk F-9
Maxantal publik
200
Tillgänglig period:
231013
241017-241018