Skapa hållbar design tillsammans med formgivare!

Vandalorum

Upplev en utställning på Vandalorum och utmana dig inom design
Vi utgår från en utställning om formgivning eller arkitektur. I den praktiska workshopen arbetar vi med innovation, hållbarhet, miljö och material, såväl som form och estetik. Workshoppen leds av en yrkesverksam formgivare och/eller Vandalorums designpedagog. Eleverna får insikt i hur en formgivare eller arkitekt tänker och arbetar och får samtidigt utveckla sin kreativa förmåga. Ofta jobbar vi med återvunnet material för att tydliggöra hållbarhetsperspektivet. Upplägg och innehåll anpassas efter elevernas ålder och behov.

Beräknad tidsåtgång för ett Skapande skola-projekt på Vandalorum är 2 – 2,5 timmar, fördelat på 30 min visning och 1,5 – 2 timmars praktiskt arbete inkl. introduktion och redovisning.

Bilder

Bilder:

Information

Bokning/kontakt
Vandalorum
Ida Olsson
0370- 30 22 07
Hemsida
Turné eller besöksmål

Detta utbud är ett besöksmål.

Pris
från 5 000 kr. Kostnaden varierar beroende på programmets omfattning.
Besöksmål
Vandalorum
Skulpturvägen 2
33144 Värnamo
Tid
120 minuter
Ålder
6-16 år
Årskurs
åk F-9
Maxantal publik
1 klass
Tillgänglig period
Höst 2023, Vår 2024, Höst 2024
Övrigt
Skapande skola, Anpassad skola