Soldatfamiljens levnadsvillkor förr i tiden

Miliseum

Kom och upplev livet förr i tiden utifrån soldatfamiljens liv och leverne under flera epoker! Vi reser tillbaka i tiden och provar att leva som familj under enkla förhållanden i vårt äkta soldattorp, "Lillemo". Med alla sinnen får eleverna ta del av vardagslivets sysslor och de förhållanden som familjen levde under.

På vårt museum, Miliseum, kan man få kunskap om, och prova på, livet förr i tiden. Inne på museet väntar verkliga miljöer som visar soldatfamiljens vardagsliv och soldatens yrkesliv från 1600-talet och framåt. Här kan man få lära sig om olika epoker i den svenska historien t ex stormaktstiden, 17-1800-talets leverne och bruk, samt se föremål från första och andra världskriget.

I vårt soldattorp på Skillingarydsslätten får man prova på att leva som soldatfamiljen gjorde förr när människan var helt beroende av det naturen gav. Att kärna smör, tvätta med tvättbräda, karda ull till trådspinning, tälja redskap och skörda med lie var vardag för familjen.

De medverkande kan även uppleva en gammeldags skollektion med material och kläder från förr. Besökarna får lära sig gamla vett-och etikettsregler, skriva på griffeltavla samt använda gåspenna och bläck. Rasterna bjuder till styltgång, käpphästtävlingar, hästskokastning, höhoppning och annat roligt.

Inne i torpet och på själva museet finns äkta bruksföremål bevarade från förr som deltagarna får känna på och prova att använda.  Visningen inbjuder de medverkande att lukta, smaka, känna och höra historiens vingslag vilket gör att det blir en oförglömlig upplevelse!

I museets basutställning finns även möjlighet att bekanta sig med ingenjörtrupperna och deras mångskiftande verksamheter allt ifrån minröjning till brobyggnation. Besökare får också upptäcka mer om borgar och fästningar från förr i tiden. Ett centralt tema i detta är Jönköpings slott.

I Miliseums omgivningar, övningsheden Skillingaryd, finns det riksunika miljöer och byggnader från den senare delen av 1800-talet som ger en bild av soldaternas vardag i övningstider.

 

Bilder

Bilder:

Film / trailer

Information

Bokning/kontakt
Miliseum
Ulrika Holke, museipedagog
0762-88 85 73
Sven Engkvist
Hemsida
Turné eller besöksmål

Detta utbud är ett besöksmål.

Pris
: För grupper i GGVV-regionen är kostnaden för inträde och visning 300 kr per klass. För övriga klasser i Jönköpings län är priset 500 kr per klass.
Besöksmål
Miliseum
Artellerigatan 14
568 30 Skillingaryd
Tid
90 minuter
Ålder
6-15 år
Årskurs
Åk F-9
Maxantal publik
Ca 25-30 personer som delas upp i två grupper.
Tillgänglig period
Höst 2023, Vår 2024, Höst 2024
Workshop

Vi erbjuder workshops i form av bl.a. ullkardning, tova ull, tälja redskap, tvätta med tvättbräde, skriva med gåspenna och äkta bläck samt mycket annat utifrån besökares önskan.