Viktor Rydberg

Jönköpings Läns Museum

Viktors värld och verklighet
Share on email
Rekommendera detta
Share on print
Skriv ut

I utställningen får du uppleva Viktors Rydbergs värld och verklighet. Du får följa hans livslånga strävan efter kunskap och bildning. Från barndomens första lyckliga år, genom katastroferna som slår hans värld itu. Via skolåren och mobbing, till vuxenlivets yrkeskarriär och författarskap som slutligen för Viktor till samhällets yppersta elit. I utställningen presenteras Viktors idévärld och författarskap i ord, ljud och bild. 

Trots sin tuffa start så valde Viktor Rydberg att kämpa för mänskliga rättigheter innan det fanns ett begrepp för det.

Bokning & kontakt:

Boka visning här

Telefon:036-301805, besoksservice@jkpglm.se 

Hitta hit
Jönköpings läns museum
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Tillgänglig period:

Hela läsåret

Pris:

500kr för visning 40-60 minuter

Turnérande:

Nej

Målgrupp:

Åk 1-9 & Gymnasiet. Våra program är anpassade utifrån olika åldersgruppers önskemål med koppling till gällande läroplaner.

Antal:

En helklass ca 30 elever

Tidsåtgång:

Visning 40-60 minuter

Yta/lokal:

Jönköpings Läns Museum